Nejodvážnější lidé historie

Odvaha se jen těžko měří. Pro každého člověka spočívá v něčem jiném, a to co se pro jednoho jeví být jednoduchým, pro druhého představuje obrovskou překážku. Přesto v lidských dějinách najdeme řadu jedinců, kteří se nebáli postavit za to, v co věřili a co považovali za správné.

William Tyndale
Tyndale se zasloužil o překlad Bible z latiny do angličtiny. Zastával názor, že každý člověk by měl mít právo si Bibli přečíst ve svém rodném jazyce. Později byl zatčen a popraven.

Thomas Jefferson
Třetí americký prezident Thomas Jefferson je rovněž jedním z autorů Deklarace nezávislosti. Ať už si o současné podobě a politickém klimatu Spojených států amerických myslíte cokoliv, zásluhy na utváření USA Jeffersonovi nelze upřít.

Abraham Lincoln
Další významný americký státník a pozdější prezident Abraham Lincoln se výrazně zasadil v boji proti otroctví. Do dnešního dne patří k nejmilovanějším americkým prezidentům. Jako mnoho bojovníků za práva lidí, i jeho život byl předčasně ukončen (v tomto případě zastřelením).

Emmeline Pankhurst
Britka Emmeline Pankhurst bojovala za práva žen v Británii v době, kdy se tato snaha jevila takřka marnou. Pankhurst se stala tváří hnutí sufražetek, usilovala o to získat pro ženy volební právo a stejně jako více jmenovaných z tohoto článku se kvůli svým aktivitám ocitla ve vězení.

Mahátma Gándhí
Gandhi vedl hnutí za nezávislost Indie na Velké Británii. Navzdory závažnosti tohoto cíle se Gandhiho hnutí neuchylovalo k násilí. Gandhi byl kvůli svým postojům několikrát opakovaně uvězněn, ale přesto se jich nevzdal.

Veřejně vystupovala proti nacismu. Byla režimem popravena.

Sophie Scholl
Německá studentka se stala součástí skupiny protestující vůči Hitlerovi a nacistické straně. Později byla za rozdávání anti-nacistických letáků zatčena a popravena.

Martin Luther King
Martin Luther King se právem stal symbolem svobody. Otevřeně bojoval za práva utlačovaných, kritizoval rasovou diskriminaci a podporoval občanskou svobodu. Jeho život uťal atentát, který byl na něj spáchán.

Nelson Mandela
Nelson Mandela bojoval proti apartheidu. Kvůli svým přesvědčením strávil dvacet let ve vězení, ale svých postojů se nevzdal. Později se stal prezidentem.